7 pytań, które warto zadać, wybierając miejsce do kolokacji serwerów

Lead image
Zasoby IT są jednym z najważniejszych aktywów każdej firmy – ich bezpieczeństwo jest kluczowe. Z tego powodu coraz więcej przedsiębiorstw rozważa kolokację infrastruktury do bezpiecznego centrum danych.


Decydując się na kolokację serwerów, warto zapytać o kwestie, które mogą mieć realny wpływ na bezawaryjne działanie kolokowanych serwerów. Jeśli nie wiesz, jakie zagadnienia są najistotniejsze, poniżej przedstawiamy siedem pytań, które warto zadać w odniesieniu do data center, któremu chcemy powierzyć opiekę nad swoimi zasobami informatycznymi.1. Jakie certyfikaty posiada data center?

Warto sprawdzić, czy data center posiada certyfikaty ISO dotyczące:

 • Zarządzania ciągłością działania – ISO 22301;
 • Przetwarzania danych w chmurze – ISO/IEC 27001 wraz z ISO/IEC 27017.

 • W odniesieniu do data center ogromne znaczenie ma certyfikat TIER III przyznany zarówno na projekt centrum danych oraz na już funkcjonujący ośrodek. Przyznanie certyfikatu TIER III świadczy m.in. o tym, że wykonywane prace serwisowe, a także konserwacyjne nie wpływają negatywnie na ciągłość usług, ponieważ wszystkie krytyczne systemy są redundantne tj. nadmiarowo powielone (N+1). Data center może w pełni funkcjonować w przypadku zaniku zasilania z zewnątrz. TIER III wydawany jest przez Uptime Institute, czyli amerykańską agencję certyfikującą DC. Posiadanie certyfikatu wydanego przez niezależną instytucję certyfikującą stanowi komunikat dla klienta, że data center jest gotowe do spełnienia określonych potrzeb technicznych i organizacyjnych.


  Exea Data Center posiada certyfikat TIER III: Design Documents oraz Constructed Facility. Należy zaznaczyć różnicę między posiadaniem certyfikatu, a tzw. "spełnianiem norm", które jest często stwierdzeniem używanym przez firmy, które nie przeszły odpowiedniej procedury certyfikującej, ale chciałyby móc poszczycić się certyfikatem, którego faktycznie nie posiadają.
  Exea posiada ponadto certyfikaty: ISO 22301, ISO/IEC 27001 oraz ISO/IEC 27017.


  9_exea_tier.jpg


  Zobacz listę data center z TIER III w Polsce.

  2. Z łącz jakich operatorów mogę korzystać, kolokując serwery w data center?

  Kwestia łącz ma kluczowe znaczenie, ponieważ dostęp do usług kilku operatorów komunikacyjnych zapewnia klientowi, że komunikacja z jego urządzeniami będzie nieprzerwana także w przypadku awarii u jednego z nich. Z tego względu należy dowiedzieć się, z usług jakich operatorów korzysta data center.


  W Exea korzystamy z sieci rozległej, mamy dostęp do usług największych operatorów telekomunikacyjnych takich jak: Netia, Orange, T-Mobile, Exatel. Korzystamy z punktu wymiany ruchu PLIX Warszawa. Ponadto używany protokołu BGP, czyli łącze przepina się automatycznie między operatorami. Kolokowane urządzenia objęte są ochroną przed atakami DDoS.  3. Jakie są warunki środowiskowe w komorze?

  Istotną kwestią jest poznanie warunków środowiskowych w komorze, w której będziemy przechowywać swoje serwery. Duże znaczenie ma to, jaki jest system chłodzenia, zabezpieczenia pożarowe, poziom wilgotności powietrza. Wszystkie te elementy bezpośrednio wpływają na poziom żywotności sprzętu.


  W Exea dostępność energetyczna wynosi 100% SLA, gwarantowane SLA wynosi 99,99% w skali roku. Gwarantowana moc wynosi 6 MW, data center ma 2 niezależne tory zasilania, 3 agregaty prądotwórcze, 80 jednostek chłodniczych, redundantne (N+1) źródła chłodzenia, wczesne wykrywanie pożaru za pomocą systemu z detektorami optycznymi, system gaśniczy IGNIS i gaz FM 200.  4. Na jakie wsparcie mogę liczyć i jakie usługi można wykonać zdalnie?

  Wybierając data center, szczególnie znacznie oddalone geograficznie od siedziby firmy, należy zwrócić szczególną uwagę na to, jakie prace serwisowe są możliwe do wykonania przez pracowników centrum danych. Informacja o tym, jakie zadania można wykonać zdalnie jest istotna nie tylko w momencie ewentualnej fizycznej awarii sprzętu, ale także kiedy np. trzeba wykonać bieżące, zaplanowane prace serwisowe.


  W Exea klienci mogą korzystać z usługi „zdalnych rąk” w modelu 24/7/365, dzięki czemu prace serwisowe są wykonywane przez specjalistów pracujących w data center. Ponadto urządzenia klienta są monitorowane przez całą dobę przez operatorów Exea. Na miejscu znajduje się magazyn części zamiennych. Większość naszych klientów pojawia się w DC tylko raz w czasie montażu sprzętu, a dalszy kontakt odbywa się zdalnie.  5. Jak rozwiązane kwestie fizycznego bezpieczeństwa serwerów?

  Dostęp do danych (szczególnie wrażliwych, np. medycznych czy finansowych) powinien być zabezpieczony także pod względem fizycznym. Z tego względu należy dowiedzieć się, jak w centrum danych dba się o bezpieczeństwo danych, jak wygląda procedura dostępu do powierzchni kolokacyjnej, czy budynek jest podzielony na strefy z kontrolą dostępu.


  W Exea budynek podzielony jest na strefy z kontrolą dostępu za pomocą kart magnetycznych, dane zabezpieczone są rozwiązaniami biometrycznymi i barierami podczerwieni. Ponadto goście odwiedzający data center zobowiązani są do awizacji przybycia z 24-godzinnym wyprzedzeniem oraz wylegitymowania się dokumentem tożsamości. Klienci poruszają się po obiekcie tylko w asyście operatorów. Exea umożliwia wykonanie dodatkowych, fizycznych zabezpieczeń serwerów (m.in. klatek lub boxów) zgodnych z wymaganiami klienta. W Exea działa system kamer CCTV - kamery monitorują cały budynek i jego otoczenie 24 godziny na dobę.  6. Czy obiekt jest stworzony do świadczenia usług DC, czy został umiejscowiony w budynku, do którego musiał się zaadoptować?

  Teoretycznie można dostosować budynek do tego, aby działał jako data center. Jednak w wielu przypadkach trudno jest uzyskać taką efektywność i bezpieczeństwo systemów jak w budynku zbudowanym od podstaw do świadczenia usług DC. Niejednokrotnie media informowały o serwerowniach zniszczonych wskutek zalania czy pożaru, które prawdopodobnie nie miałyby miejsca, gdyby budynek był zbudowany zgodnie z wysokimi standardami dotyczącymi data center.


  Exea powstała od samego początku z przeznaczeniem na DC. Nie musieliśmy dostosowywać się do stanu zastanego, tylko projektowaliśmy rozwiązania z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Dodatkowo w Exea komora serwerowni ma oddzielne fundamenty i jest budynkiem wewnątrz budynku. Zapewnia to bezpieczeństwo serwerów, które przechowywane są w bezpiecznym DC, oferującym ponadto odpowiedni poziom chłodu, wilgotności i zabezpieczeń przeciwpożarowych.  7. Czy mogę liczyć na wsparcie podczas migracji sprzętu?

  Relokacja sprzętu ma ogromne znaczenie. Jeżeli jest to jeden serwer, warto dowiedzieć się, czy trzeba go dostarczyć osobiście, czy można zrobić to np. za pomocą przesyłki kurierskiej. Jeżeli chcemy przeprowadzić migrację dużej ilości serwerów, warto zapytać data center o to czy i w jakim zakresie wspierają ten proces.


  Jeśli klient wyraża taką potrzebę, Exea pomaga zaplanować i przygotować migrację insfrastruktury zgodnie z potrzebami i wymaganiami klienta.  Zobacz, jak przeprowadziliśmy migrację dla Domena.pl  Temat kolokowania infrastruktury jest rozległym zagadnieniem z uwagi na to, że powierzenie swoich serwerów zewnętrznemu podmiotowi musi być działaniem dobrze zaplanowanym i gruntownie przemyślanym. Z tego względu może pojawić się jeszcze wiele innych wątpliwości dotyczących kolokacji, które wyjaśnią nasi doradcy biznesowi.  Skontaktuj się z naszymi doradcami handlowymi.

  Skontaktuj się z nami