Chmura obliczeniowa dla bankowości i finansów. Najwyższy poziom bezpieczeństwa

Jako pierwsi Polsce przenieśliśmy Bank do chmury. Migracja bankowości i usług finansowych do chmury oparta o najwyższe cyfrowe i fizyczne bezpieczeństwo.

Plan, wdrożenie, Utrzymanie. Udana migracja banku do chmury krok po kroku.

Icon

Oszczędność i elastyczność kosztowa

Redukcja kosztów utrzymania, zarządzania i konserwacji infrastruktury. Wykorzystanie efektu skali, który obniża koszty utrzymania infrastruktury. Zamiana dużych jednorazowych nakładów (CAPEX) na wydatki operacyjne (OPEX).
Icon

Pełna zgodność z przepisami

Dane wrażliwe przetwarzane na terenie Polski. Spójność z komunikatem KNF dot. chmury obliczeniowej. Pełna zgodność z RODO, UOKiK, PSD2.0, MiFID II.
Icon

Bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem

Gwarancja ciągłości działania wszystkich usług. Bezpieczeństwo nieosiągalne dla lokalnej serwerowni. Zarządzanie ryzykiem podczas realizacji procesów biznesowych.
Icon

Szybki czas reakcji

Szybkie wdrażanie nowych produktów i usług. Raportowanie zużycia w czasie rzeczywistym. Dostosowanie kosztów do aktualnych potrzeb.

IconKluczowe korzyści

Udana, bezpieczna migracja banku do chmury. Najwyższy czas na przeprowadzkę.

Jako pierwsi w Polsce przenieśliśmy Bank do [chmury obliczeniowej.](https://exea.pl/chmura-exea)

Przetarliśmy szlaki w tej wymagającej branży, a zdobytym podczas tego wdrożenia doświadczeniem chcemy podzielić się z wszystkimi zainteresowanymi organizacjami.

Background

Icon

Wirtualizacja lidera rynku

Zastosowanie technologii pioniera wirtualizacji – VMware – gwarantuje bezpieczną i stabilną pracę wszystkich krytycznych systemów Nicolaus Banku oraz umożliwia elastyczne i błyskawiczne reagowanie na nowe potrzeby biznesowe.

Najwyższy poziom partnerstwa VMware Principal i przynależność Exea do elitarnego grona partnerów o statusie VMware Cloud Verified pozwala Bankowi na dostęp do pełnego spektrum możliwości infrastruktury VMware Cloud oraz daje pewność, że wszystkie jego usługi działają na najwyższym możliwym poziomie architektury.

Kompleksowa ochrona danych

Dodatkowe bezpieczeństwo systemów Nicolaus Banku zapewniliśmy dzięki wykorzystaniu rozwiązań [Veeam](https://exea.pl/exea-backup-veeam) – lidera branży ochrony danych. Dzięki nim Bank może skutecznie stawić czoła nowym wyzwaniom operacyjnym.

Kompleksowe, nowoczesne narzędzia backupu i odzyskiwania zabezpieczają wszystkie zasoby Banku przed atakami ransomware, awariami i błędami ludzkimi, gwarantując, że ciągłość działania organizacji jest niezagrożona.

Tytuł Gold Service Provider potwierdza najwyższą jakość rozwiązań Veeam świadczonych przez Exea Data Center oraz najwyższe kompetencje specjalistów Exea w zakresie ochrony danych jej klientów.

Background

Proces migracji

Udana migracja, krok po kroku

Zobacz, jak wyglądała pionierska przeprowadzka Banku do chmury Exea.
Background
Image on stack
Image on stack

Etap 1: Plan

Analiza, strategia i plan działania

Wspólnie z Nicolaus Bank zdefiniowaliśmy potrzeby biznesowe, prawne, technologiczne oraz wyznaczyliśmy cele wdrożenia.

Zidentyfikowaliśmy obszary, w których możliwa lub konieczna była poprawa efektywności, bezpieczeństwa i oszczędności. Przygotowaliśmy plan, który wytyczył drogę Banku do chmury.

Background

Etap 2: Wdrożenie

Testy i migracja do chmury

Przygotowaliśmy środowisko testowe uwzględniające wszystkie założenia planu.

Pozwoliło to w pełni zweryfikować funkcjonowanie rozwiązania pod maksymalnym obciążeniem, a także potwierdziło jego gotowość do procesu migracji.

Po pomyślnym zakończeniu testów rozpoczęliśmy systematyczną migrację wszystkich systemów, dodatkowo weryfikując ich poprawne i bezpieczne działanie.

Background

Etap 3: Utrzymanie

Zarządzanie i ciągła optymalizacja

Na tym etapie nieustannie analizujemy działanie wszystkich systemów, konfiguracji, usług oraz wszelkich zabezpieczeń.

Działamy również aktywnie poszukując dalszych możliwości rozwoju Banku oraz wspieramy go we wdrażaniu nowych systemów. Wszystko to przy uwzględnieniu aspektów prawnych, biznesowych oraz polityk bezpieczeństwa tak szczególnie wymagającej organizacji jak Bank.

IconInnowacyjny trwały nośnik

Zastąpiliśmy papier cyfrowymi dokumentami

Nicolaus Bank w pełni wyeliminował papier w komunikacji z klientem. Dzięki nowoczesnej usłudze [trwałego nośnika](https://exea.pl/blog/jedyny-cyfrowy-trwaly-nosnik-z-certyfikatem-iso-iec-27017 ) Bank automatycznie dygitalizuje dokumenty. Rozwiązanie oparte jest o technologię blockchain – jedną z najbezpieczniejszych form przechowywania danych oraz rozwiązanie WORM w innowacyjnym modelu usługowym. Dzięki temu dokumenty Banku są chronione przed usunięciem oraz wszelkimi modyfikacjami, dodatkowo zapewniając najwyższe bezpieczeństwo cyfrowe i fizyczne.

Klienci Banku mogą być spokojni o swoje dane. Mają dostęp do wszystkich umów, regulaminów czy tabel opłat w jednym miejscu, przy jednoczesnej pewności, że wszelkie dokumenty trafiają do nich w niezmienionej formie. Rozwiązanie w pełni spełnia wymagania RODO/GDPR, Unii Europejskiej i UOKiK ws. trwałych nośników oraz dyrektywy PSD2.0 i MiFID II.

IconCyfrowy Trwały Nośnik

W trosce o środowisko

Migracja do chmury oraz wdrożenie cyfrowego trwałego nośnika pozwala Nicolaus Bankowi zrezygnować z kosztownych i nieekologicznych rozwiązań, takich jak drukowane dokumenty czy płyty CD. Mniej papieru, plastiku i mniej wysyłek to mniej dwutlenku węgla oraz więcej drzew i lasów.

Skontaktuj się z nami