Background

IconZespół Cyberbezpieczeństwa

Korespondencja TLP

W przypadku kontaktu z Zespołem Cyberbezpieczeństwa Exea Data Center prosimy oznaczać informacje zgodnie z regułami TLP (Traffic Light Protocol). Korespondencja oznaczone przez TLP powinna w temacie oraz w treści wiadomości e-mail wskazywać odpowiedni kolor bezpośrednio przed samą informacją.

Znaczenie kolorów TLP dla odbiorców wiadomości

Group 2343.png

Znaczenie kolorów TLP dla autorów wiadomości

Group 2344.png

Kontakt z zespołem cyberbezpieczeństwa, e-mail: csirt@exea.pl

W zgłoszeniu podać należy następujące informacje:

  • dane kontaktowe i informacje organizacyjne,
  • imię i nazwisko oraz nazwa i adres organizacji,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu,
  • adres(y) IP, FQDN(y) i każdy inny odpowiedni element techniczny wraz z powiązaną obserwacją,
  • wyniki skanowania (jeśli są) i /lub dowolny wycinek logów pokazujący problem.

W celu zachowania poufności przesyłanych danych w kontaktach z zespołem cyberbezpieczeństwa prosimy korzystać z systemu pgp/gpg.

Opis zespołu CSIRT Exea i deklaracja polityki działania - zgodnie z dokumentem RFC 2350, opublikowanym przez Internet Engineering Task Force.

Skontaktuj się z nami