#sygnalista

Zgłoś incydent

Wyślij anonimowe zgłoszenie dotyczące incydentu bezpieczeństwa w Twojej organizacji

Zgłoś incydent

Proszę o wpisanie imienia i nazwiska osoby zgłaszającej oraz danych podmiotu w imieniu którego zgłaszana jest nieprawidłowość lub oznaczenie, że zgłoszenie składane jest anonimowo.
Nie dotyczy jeżeli zgłoszenie składane jest anonimowo
Nie dotyczy jeżeli zgłoszenie składane jest anonimowo
np. korupcja, konflikt interesów, mobbing, ...
czas, miejsce, okoliczności, ew. świadkowie

Masz pytania?

Nasz dział Obsługi Klienta jest do Twojej dyspozycji

EXEA Sp. z o.o. © copyright 2022, wszystkie prawa zastrzeżone NIP 956-229-55-31, KRS 0000394866, Kapitał zakładowy 32 330 000,00 PLN