Innowacyjny trwały nośnik Banku Spółdzielczego w Toruniu

Lead image
Czym jest trwały nośnik i jak wyglądało jego wdrożenie w Banku Spółdzielczym w Toruniu? Zapytaliśmy osób zaangażowanych we wdrożenie z Banku Spółdzielczego, Atende i Exea Data Center.


Tradycja nie zwalnia ze śledzenia trendów

Trwały nośnik jest innowacyjną technologią, która może ograniczyć wykorzystanie dokumentacji papierowej m.in. w sektorze bankowym. Bank Spółdzielczy jest pionierem w wykorzystaniu Blockchain.

„Bank Spółdzielczy w Toruniu to jedyny bank, który posiada swoją centralę w Toruniu. Naszą rolą jest pomaganie naszym klientom w rozwoju. Nasza tradycja sięga ponad 140 lat, nie zwalnia nas to jednak z tego, aby cały czas być w zgodzie z nowoczesnymi trendami. Jesteśmy pierwszym bankiem spółdzielczym, który zdecydował się na faktyczne wdrożenie technologii blockchain w naszym funkcjonowaniu” - mówi Grzegorz Flanz, Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu.Bank nastawiony na digitalizację

Strategia banku nastawiona jest na digitalizację, z tego względu Bank Spółdzielczy podjął współpracę z firmami Exea i Atende, aby wdrożyć trwały nośnik cyfrowy.

„Technologia Blockchain i cały projekt e-dokumentów wpisuje się w nową strategię Banku Spółdzielczego w Toruniu, która jest bardzo mocno nastawiona na digitalizację. Dotychczasowy system informowania klientów o tabeli opłat i prowizji, a także o zmianach w regulaminach odbywał się w sposób tradycyjny. Zastosowanie technologii Blockchain umożliwi udostępnienie klientom dokumentów w formie trwałego nośnika w sposób cyfrowy. Wspólnie z firmą Atende i z firmą Exea Data Center udało nam się zrealizować projekt, który uważamy za przyszłość w branży finansowej” - wyjaśnia Łukasz Kotlarz, Lider ds. Rozwoju i Digitalizacji Banku Spółdzielczego w Toruniu.Postępująca digitalizacja

Wiedza firm technologicznych jest nieodzownym elementem podczas wdrożenia technologii Blockchain. Doświadczenie i wiedza dotycząca możliwości innowacyjnej technologii, jaką jest trwały nośnik, pozwala klientom czerpać korzyści z postępującej digitalizacji sektora bankowego.

„Jako firma technologiczna uważnie śledzimy trendy w zakresie nowych technologii i stosujemy innowacje w rozwiązaniach naszych klientów. Pozwala nam to z jednej strony uzyskiwać przewagę konkurencyjną, z drugiej strony pozwala też ją przenosić na naszych klientów i uzyskiwać przewagi na ich rynkach” - mówi Jacek Szczepański, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych w Atende.

„Blockchain to technologia addytywna, czyli możemy do niej tylko dopisywać dane, nie możemy ich modyfikować ani usuwać, wobec czego nadaje się ona idealnie do zapisywania krytycznych informacji w taki sposób, aby nie można było ich później podważyć. Blockchain jest wykorzystywany przez nas w taki sposób, że zapisujemy tam jedynie skróty dokumentów, a dokumenty zamieszczamy już poza blockchainem” - wyjaśnia Michał Legumina, Dyrektor Działu Innowacji i Rozwoju w Atende.Czym jest WORM as a service?

„WORM as a service jest usługą, która w sposób szybki i kompleksowy odpowiada na zapotrzebowanie trwałego nośnika. Przestrzeń na dokumenty udostępniona jest za pomocą interfejsu API. Klient dostaje się do zasobów szyfrowanym kanałem VPN. WORM zapisuje dane na wielu klastrach obiektowej przestrzeni dyskowej umieszczonej w dwóch lokalizacjach, którymi zarządzają niezależne zespoły administratorów. Pomiędzy organizacjami działa ciągła replikacja, dzięki czemu przypadkowe lub celowe usunięcie danych jest niemożliwe” - tłumaczy Marcin Zawadzki, Product & Suport Manager w Exea.

Jak technicznie wygląda proces obsługi dokumentów WORM? Jak podpisuje się cyfrowe dokumenty? Na te wszystkie pytania odpowiada Bartosz Lewandowski, Projektant Programista w Dziale Innowacji i Rozwoju w Atende.

„Bank publikuje skróty dokumentów, czyli tzw. stempy dokumentów na sieci blockchainowej. Pozostała treść dokumentu - oryginał dokumentu przekazywany jest bezpośrednio do usługi WORM. Bank, publikując skrót dokumentu, wysyła go na swój węzeł blockchainowy, następnie węzeł ten propaguje dokumenty po pozostałej sieci walidacji. W sieci walidacji znajdują się organizacje pełniące funkcję „zaufanej trzeciej strony”. W naszym wypadku jest to Exea Data Center oraz NASK S. A. Pozbyliśmy się papieru. Dokumenty drukowane są bezpośrednio do repozytorium. Jeśli istnieje konieczność podpisywania dokumentów, stworzyliśmy mechanizm zdalnego podpisywania dokumentów. Każdy dokument może być podpisany poprzez krótką wiadomość SMS-ową lub bezpośrednio na tablecie, który przechowuje informacje o biometryce podpisu. Następnie podpisany dokument trafia na indywidualne konto klienta, gdzie jest on dla niego dostępny przez cały niezbędny okres obowiązywania umowy.”Jakie są korzyści z wdrożenia blockchain?

Co zyskamy, wdrażając blockchain? Jakie są główne korzyści wdrożenia trwałego nośnika dla klienta?

„Rozwiązanie Blockchain, które dostarczamy wraz z firmą Atende do naszego klienta - Banku Spółdzielczego jest oparte o logikę write once read many, także zakładamy, że będzie można w oparciu o te niezaprzeczalne wersje dokumentów dotrzeć do dużej liczby potencjalnych klientów tak, żeby ułatwić im codzienne korzystanie z usług bankowych” - mówi Tomasz Pasikowski, prezes zarządu w Exea. „Takie rozwiązanie eliminuje zakup kosztownej w utrzymaniu, a także we wdrożeniu infrastruktury fizycznej. Rozwiązanie spełnia szereg wymagań regulatora rynku, a także odpowiednich nadzorców” - wyjaśnia Łukasz Ozimek, Dyrektor ds. Operacyjnych w Exea.Pionierzy Blockchain

„Jesteśmy pierwszym w Polsce bankiem spółdzielczym, który zdecydował się na wdrożenie tej technologii. Warto wdrożyć tę technologię ze względu na oszczędności, które wynikają z wdrożenia takich cyfrowych usług” - mówi Łukasz Kotlarz, Lider ds. Rozwoju i Digitalizacji Banku Spółdzielczego w Toruniu.

Cieszymy się, że możemy być częścią tego wydarzenia. Mamy nadzieję, że droga do pełnej cyfryzacji utorowana przez Bank Spółdzielczy pokaże, że wdrożenie nowych technologii ułatwia pracę zarówno pracownikom i klientom, a także jest efektywne kosztowo.

Skontaktuj się z nami

Aby skorzystać z formularza kontaktowego musisz udzielić zgody na ciasteczka związane z filtrem anty-spamowym.