Chmura publiczna, hybrydowa czy prywatna? Poznaj różnice.

Lead image
Usługi chmurowe to zestaw technologii, zasobów i narzędzi, które dają użytkownikom dostęp do różnych funkcji informatycznych bez konieczności dysponowania i zarządzania własną infrastrukturą. Chmury mogą występować w różnych rodzajach. Czym się od siebie różnią? Na którą usługę się zdecydować?

Jakie są rodzaje usług chmurowych?

Usługi obliczeniowe w chmurze umożliwiają użytkownikom przetwarzanie danych oraz korzystanie z aplikacji przy użyciu infrastruktury chmurowej. W ramach takich usług można korzystać z maszyn wirtualnych, kontenerów danych, funkcji serverless oraz innych modeli obliczeniowych. Ponadto usługi bezpieczeństwa w chmurze umożliwiają użytkownikom skuteczne zabezpieczenie danych i aplikacji.


Chmury są dostępne w kilku podstawowych formach. Wyróżnia się:

 • chmury prywatne (ang. private cloud) – są częścią organizacji, a jednocześnie autonomicznym dostawcą usługi;
 • chmury publiczne (ang. public cloud) – dostarcza je zewnętrzny dostawca (np. Google Cloud Platform, Microsoft Azure itp.);
 • chmury hybrydowe (ang. hybrid) – łączą w sobie zasady funkcjonowania chmur prywatnych i publicznych; część aplikacji i infrastruktury klienta pracuje w chmurze prywatnej, a część należy do publicznej.
  Warto wiedzieć, czym charakteryzuje się każda z nich i jakie zapewnia korzyści.

  ## Co to jest chmura prywatna?

Chmura prywatna to model infrastruktury chmurowej, w którym zasoby obliczeniowe, sieciowe i pamięciowe są dostępne wyłącznie dla jednej organizacji lub klienta. W chmurze prywatnej wszystkie zasoby, takie jak serwery, pamięć masowa i sieci, są przeznaczone do użytku wyłącznie jednego podmiotu. To oznacza, że ma on nad nimi pełną kontrolę i może nimi zarządzać zgodnie ze swoimi potrzebami. Możliwe jest także dostosowanie środowiska do konkretnych wymagań i preferencji, co pozwala na lepsze dopasowanie usługi do specyficznych procesów biznesowych.

Chmura prywatna może być wdrożona zarówno na własnych serwerach organizacji (chmura wewnętrzna), jak i zarządzana przez zewnętrznego dostawcę usług chmurowych (chmura zewnętrzna). W obu przypadkach kluczowe jest to, że zasoby są użytkowane i kontrolowane wyłącznie przez daną organizację.

Warto zdawać sobie sprawę, że implementacja i utrzymanie chmury prywatnej może być kosztowne. Jest tak ze względu na potrzebę inwestycji w infrastrukturę, zarządzanie i utrzymanie zasobów.

Co to jest chmura publiczna?

W chmurze publicznej zasoby są współdzielone między wieloma klientami i organizacjami. Oznacza to, że serwery, pamięć masowa i inne zasoby są wykorzystywane przez dużo różnych podmiotów jednocześnie.

Usługi chmurowe są dostępne przez Internet, co sprawia, że użytkownicy mogą korzystać z nich z dowolnego miejsca i urządzenia podłączonego do sieci. Chmura publiczna oferuje elastyczność w dostępie do zasobów, dzięki czemu pozwala użytkownikom dostosowywać jej funkcjonalności do zmieniających się potrzeb. Usługi chmurowe publiczne dają też możliwość szybkiego skalowanie w zależności od obciążenia aplikacji lub wymagań biznesowych.

Chmura prywatna a publiczna – czym się różnią?

Różnice pomiędzy chmurą publiczną a prywatną są znaczące. Dowiedz się, co przede wszystkim odróżnia od siebie te dwa rozwiązania chmurowe.

Dostępność

W chmurze publicznej – usługi chmurowe są udostępniane publicznie przez dostawców takich jak Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure czy Google Cloud Platform (GCP). Zasoby mogą być współdzielone między wielu użytkowników. Nie mają oni natomiast pełnej kontroli nad infrastrukturą, ale mogą korzystać z elastycznych zasobów w oparciu o model "płać za to, co zużyjesz". Dostawcy chmury publicznej zazwyczaj gwarantują jej dostępność na poziomie 99,8% lub więcej. Chmura jest środowiskiem rozproszonym, a replikacja danych w przypadku awarii któregokolwiek z serwerów sprawia, że kolejny serwer automatycznie przejmuje obciążenie. W ten sposób zapewnia płynne działanie aplikacji.

W chmurze prywatnej – infrastruktura przynależy jedynie do jednej organizacji. Może być zarządzana przez dostawcę usług chmurowych lub wewnętrzny dział IT danej firmy. Zapewnia większą kontrolę nad zasobami i danymi, ale z drugiej strony może być kosztowniejsza w zarządzaniu i utrzymaniu.

Bezpieczeństwo

Chmura publiczna – dostawcy usług chmurowych zapewniają bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa, w tym ochronę przed atakami DDoS, szyfrowanie danych w ruchu i w spoczynku, oraz zabezpieczenia na poziomie infrastruktury. Chmura publiczna wiąże się z minimalnym ryzykiem utraty danych. W przypadku awarii, ataków lub innych losowych zdarzeń, dostawcy usług chmurowych gwarantują kopie zapasowe danych (backupy).

Chmura prywatna – to od danej organizacji zależy dostosowanie poziomu bezpieczeństwa do swoich własnych potrzeb i wymagań. Ma ona pełną kontrolę nad zasobami i danymi, co pozwala na bardziej szczegółowe zabezpieczenia. Wymaga jednak w związku z tym większych nakładów na zapewnienie bezpieczeństwa.

Koszty wdrożenia i obsługi

Chmura publiczna – modele opłat za korzystanie z usług chmurowych zazwyczaj obejmują płacenie za zużywane zasoby. To może być opłacalne dla małych i średnich przedsiębiorstw, które nie chcą inwestować we własną infrastrukturę.

Chmura prywatna – na początku wymaga sporych inwestycji w infrastrukturę oraz ponoszenia kosztów utrzymania i zarządzania. Dla dużych organizacji, które mają specyficzne wymagania co do bezpieczeństwa i kontroli (np. dla podmiotów państwowych, banków, instytucji), chmura prywatna niekiedy może być opłacalnym rozwiązaniem w dłuższej perspektywie.

Czym jest chmura hybrydowa?

W zależności od potrzeb organizacje mogą wybierać między chmurą prywatną lub publiczną. Mają do dyspozycji również trzecie rozwiązanie, czyli chmurę hybrydową. Stanowi ona kombinację obu modeli. Na czym polega hybrydowa chmura obliczeniowa?

Jest to model usług chmurowych, w którym organizacja korzysta jednocześnie z zasobów chmury prywatnej i publicznej, integrując je w spójne środowisko informatyczne. Poznaj najważniejsze cechy hybrydowej chmury obliczeniowej.

 • Elastyczność – pozwala organizacji skalować zasoby w zależności od zmieniających się potrzeb. Można na przykład wykorzystywać chmurę publiczną do obsługi szczytów obciążenia lub nagłych potrzeb, podczas gdy zasoby chmury prywatnej są używane do rutynowych zadań lub tych wymagających większej kontroli.
 • Bezpieczeństwo – hybrydowa chmura obliczeniowa umożliwia zachowanie pełnej kontroli nad najbardziej wrażliwymi danymi i aplikacjami poprzez ich przechowywanie i przetwarzanie w infrastrukturze prywatnej. Jednocześnie można korzystać z elastycznych i skalowalnych zasobów chmury publicznej do mniej wrażliwych zadań.
 • Optymalizacja kosztów – korzystanie z chmury hybrydowej pozwala na optymalizację kosztów, ponieważ można wybierać najbardziej opłacalne rozwiązania w zależności od konkretnych potrzeb. Na przykład kosztowne obliczenia mogą być przeprowadzane w chmurze publicznej, a te bardziej specjalistyczne mogą być wykonywane w chmurze prywatnej.
  Dowiedz się także, dlaczego wybór chmury publicznej lub hybrydowej może być korzystnym rozwiązaniem.

  ## Zalety chmury hybrydowej i publicznej

Chmura staje się nieodłącznym elementem biznesu, dlatego korzysta z niej obecnie wiele firm. Warto wiedzieć, że najczęściej wykorzystywanym modelem chmurowym są gotowe rozwiązania aplikacyjne (SaaS).

Chmura publiczna ma wiele zalet, takich jak:

 • skalowalność,
 • elastyczność,
 • wysoka dostępność,
 • brak konieczności utrzymywania i aktualizowania infrastruktury po stronie klienta.
  Ponadto wszystkie aktualizacje są obsługiwane przez zewnętrznego dostawcę usług i zawarte w pakiecie. To sprawia, że klient nie musi dbać o nie osobiście.

Chmura hybrydowa jest z kolei ważnym wsparciem dla pracowników zdalnych. Organizacje wykorzystujące takie rozwiązanie mogą przenosić wrażliwe dane na swoje prywatne serwery lokalne, jednocześnie udostępniając aplikacje i usługi w chmurze publicznej. To również korzyść w postaci zwiększonej mocy obliczeniowej, która jest dostępna poprzez połączenie prywatnych i publicznych środowisk chmurowych.

Warto zdawać sobie sprawę, że usługi chmur publicznych są obecnie jednym z najdynamiczniej rozwijających się segmentem rynku IT w Polsce.

Skontaktuj się z nami