Exea Cloud: bezpieczeństwo danych, transparentność i elastyczność

Lead image
Dlaczego usługi Exea to idealne rozwiązania dla firm, które kładą nacisk na bezpieczeństwo?

Przede wszystkim, dzięki pełnej otwartości na interoperacyjność w obszarze chmury, czyli gotowości do pracy w środowisku multicloud i z różnymi dostawcami. Dzisiejszy biznes oczekuje elastyczności, dlatego usługi chmurowe powinny opierać się na różnorodności dostawców i technologii.

W Exea dostarczamy rozwiązania, które są nie tylko łatwe i przejrzyste w implementacji w różnych organizacjach, ale również umożliwiają bezproblemowe zrezygnowanie z nich, gdy taka potrzeba się pojawi.


Najgorszym sposobem wspierania biznesu w transformacji cyfrowej jest przywiązywanie klienta/partnera na siłę do rozwiązań, które dostarczamy.


Rozwiązania oparte na wielu dostawcach, umożliwiające błyskawiczne wejście i wyjście z chmurowego ekosystemu, stanowią fundament dla szybkiego, skalowalnego i efektywnego wdrożenia nowych technologii, które oferujemy w ramach naszych rozwiązań chmurowych. Przejrzystość propozycji oraz jasno określona polityka cenowa są kluczowymi czynnikami przy wyborze partnera w zakresie usług chmurowych.

Dlaczego transparentność i przejrzystość cen w zakresie rozwiązań chmurowych jest bardzo istotna?

Polityka cenowa, którą stosujemy w Exea jest bardzo jasna i transparentna. Nasi klienci w sposób bardzo precyzyjny otrzymują od nas informacje, ile kosztuje ich to rozwiązanie, będąc w stanie przewidywać swoje budżety i przewidywać koszty technologii, z których korzystają. Brak dodatkowych kosztów za rezygnację z rozwiązania chmurowego nie tylko ułatwia nawiązywanie współpracy, ale także buduje trwałe relacje z naszymi klientami. Dzięki klarowności naszych cen, firmy mogą świadomie zarządzać kosztami związanymi z rozwiązaniami chmurowymi, co jest kluczowe w procesie strategicznego planowania budżetu.


Jednym z kluczowych i podstawowych elementów w zakresie stosowania rozwiązań chmurowych jest bezpieczeństwo danych cyfrowych, które gromadzą nasi klienci w infrastrukturze czy w rozwiązaniach, które im dostarczamy.

W Exea Data Center kładziemy ogromny nacisk na tę kwestię. Świadomie projektujemy i dostarczamy naszym klientom rozwiązania szyte na miarę. Specjalizacja w jednej kluczowej technologii w obszarze chmur usługowych pozwala nam skoncentrować się intensywnie na tym aspekcie, unikając rozproszenia uwagi na szereg równoległych projektów. Dzięki temu jesteśmy w stanie stworzyć jasną i transparentną politykę współpracy, obejmującą również przetwarzanie danych. Ważne jest to, że w żadnym przypadku nie ingerujemy w dane klienta, nie pracujemy na nich, ani nie wykorzystujemy ich w celach komercyjnych.


Dziś dane cyfrowe należy traktować tak samo jak sektor energetyczny, czy nawet cały sektor agro i tworzenie żywności. One są bardzo ważnym elementem w funkcjonowaniu naszych biznesów, naszych przedsiębiorstw, ale także instytucji, które nas otaczają. Pełna transparentność w zakresie przetwarzania i przechowywania danych jest kluczowym aspektem nawiązywania dobrej, stałej i solidnej współpracy w tym rozwiązań chmurowych. Poza tak ważnymi elementami jak CE, zewnętrzna certyfikacja, zewnętrzne audyty potwierdzające niezależność w zakresie stosowania profesjonalnych rozwiązań, profesjonalnych systemów, profesjonalnego podejścia do współpracy z klientem w dostarczaniu rozwiązań chmurowych, bardzo ważna jest pełna, rzetelna informacja do klienta. Dziś nabywcy usług chmurowych muszą mieć pełną informację, od kogo i na jakich zasadach nabywają te usługi, kto i w jaki sposób pracuje na ich danych oraz w jaki sposób są one przetwarzane.


To jest troszeczkę jak na straganie. Idziemy na zakupy, kupujemy pomidory i patrzymy od jakiego dostawcy one są. Mając tę informację sami korzystamy z niej, sami podejmujemy decyzję, czy chcemy korzystać z tego dostawcy, z tego producenta, z tej farmy, czy z tego dostawcy rozwiązań chmurowych.


Klient sam podejmuje decyzję w oparciu o informacje, które mu przedstawiamy. Najważniejszą rzeczą jest to, żeby te informacje były rzetelne, pełne i wyczerpujące wszystkie niezbędne aspekty.


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych rozwiązań chmurowych? Skontaktuj się z naszymi doradcami handlowymi.

Skontaktuj się z nami