Projekty UE

Projekt „Rozbudowa i rozwój działalności Toruńskiego Parku Technologicznego” współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-20013, Działanie 5.3.