Dotacje

Projekt pn. „Rozbudowa i rozwój działalności Toruńskiego Parku Technologicznego” realizowany jest w ramach działania 5.3. Wspieranie Ośrodków Innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą Przyszłość.

poig_ue_logo

Powrót