fbpx

Usługa trwałego nośnika danych

Nowa technologia blockchain w usługach ChainDoc & ChainRepo

Czym jest trwały nośnik?

To każdy nośnik informacji, który umożliwia przechowywanie danych w sposób uniemożliwiający ich zmianę oraz pozwalający na odtworzenie w wersji i formie, w jakiej zostały sporządzone lub przekazane. Do tej pory wykorzystywano dokumenty w formie papierowej oraz nośniki komputerowe umożliwiające jednokrotny zapis danych, np. dyski optyczne: CD-ROM czy DVD-R. Generuje to wysokie koszty związane z tworzeniem, przechowywaniem i przekazywaniem nośnika.

Usługa ChainDoc

ChainDoc to oferowana przez Atende i Exea nowoczesna usługa trwałego nośnika danych, która oparta jest na technologii blockchain – jednej z najbezpieczniejszych form przechowywania danych. ChainDoc zbudowany jest na potwierdzonym kodzie silnika blockchain, gwarantując przejrzystość rozwiązania i daje pewność, dotyczącą zakresu jego działania. W pełni spełnia wymogi UOKiK i umożliwia dostarczanie dokumentów do odbiorców końcowych w formie elektronicznej.

 

 

Wykorzystaliśmy technologię blockchain

Technologia blockchain, czyli łańcuch bloków, służy do przechowywania i przesyłania informacji o transakcjach zawartych w Internecie, które ułożone są w postaci następujących po sobie bloków danych.

W łańcuchu systematycznie pojawia się nowy blok, w którym mogą być przesyłane informacje o różnych transakcjach, np. handlowych, wskazań liczników, posiadanych udziałów lub akcji czy sprzedaży.

Zapis transakcji w łańcuchu bloków jest nieodwracalny. Próba zmiany jednego bloku pociąga za sobą zmianę całego następującego po nim łańcucha bloków. Dane, transakcje i ich kolejność są odporne na podrobienie i wszelkiego rodzaju manipulacje.

 

 

Stworzyliśmy zaufany węzeł blockchain

Prywatny blockchain jest znacznie bezpieczniejszy. W przeciwieństwie do węzła otwartego treści dokumentów oraz informacje o danej transakcji są przechowywane tylko i wyłącznie na węzłach zaufanych. Umieszczanie dokumentów poza infrastrukturą Klienta oraz poza węzłem zaufanym, np. w sieci blockchain, zwiększa potencjalne ryzyko ujawnienia newralgicznych danych. Ze względów bezpieczeństwa odradza się także przyzwyczajanie Klientów do pobierania i otwierania załączników mailowych. Usługa ChainDoc zakłada opcję najbezpieczniejszą – zamieszczanie i przechowywanie dokumentów na serwerach organizacji lub zaufanego centrum przetwarzania danych.

Exea Data Center wspólnie z Atende tworzą sieć wspólnych węzłów zaufanych. Dokonanie jakiejkolwiek zmiany w zapisach historycznych jest niemożliwe dzięki temu, że te same kopie całego łańcucha są składowane na różnych serwerach rozproszonych w sieci węzłów zaufanych. Historię zapisów w bazie danych opartej na technologii blockchain można przejrzeć i zweryfikować, co daje możliwość audytu oraz zwiększa zaufanie. Exea Data Center i Atende jako zaufane firmy administrujące rozwiązaniem kontrolują dostęp do sieci oraz jej skład.

 

 

 

 

Podstawowe funkcjonalności

 • rejestrowanie i weryfikacja dokumentów publicznych
 • zapis dokumentu publicznego
 • znakowanie czasem
 • pobranie dokumentu publicznego z węzła źródłowego (dostęp po zakończeniu umowy)
 • rejestrowanie i weryfikacja dokumentów prywatnych
 • dostęp do dokumentu prywatnego poprzez token
 • szum w dokumentach i ukrywanie wolumetrii
 • możliwość generowania dokumentów z opcją potwierdzenia doręczenia

Podstawowe zalety

 • zamknięty i prywatny blockchain oparty o zlokalizowane w Polsce zaufane węzły
 • w sieci znajdują się tylko i wyłącznie uczestnicy sieci walidacji
 • nie istnieje dostęp z zewnętrznej sieci albo niezaufanego węzła
 • węzłów jest relatywnie mało i zapewniona jest ich skalowalność
 • dokumenty nie wychodzą poza środowisko właściwego podmiotu lub instytucji
 • możliwość usuwania (anonimizacji) plików na żądanie Klienta (RODO)
 • kilka silników blockchain do wyboru
 • integracja z HSM
 • spełnienie wymagań UOKiK potwierdzone analizą prawną niezależnej kancelarii
 • zmniejszenie ryzyka nałożenia kar przez regulatora (UOKiK)
 • dużo niższe koszty w porównaniu do wysyłki papierowej
 • brak zagrożenia dla Klientów związanego z wysyłaniem załączników pocztą e-mail
 • wiele punktów uwierzytelnienia
 • zaangażowanie w projekt zaufanych instytucji
 • rozwiązanie gotowe do wdrożenia – możliwość uruchomienia POC od ręki
 • elastyczne możliwości integracji m.in. z systemami rozliczeniowymi poprzez API

 

 

 

 

ChainRepo w cenie usługi

W ramach usługi ChainDoc dostarczane jest dodatkowe narzędzie ChainRepo, pozwalające na archiwizację dokumentów. Dokumenty przed zapisem poddawane są procesowi OCR. Narzędzie zintegrowane jest z usługą trwałego nośnika ChainDoc – dokumenty są automatycznie utrwalane w prywatnej sieci blockchain. System umożliwia szybkie wyszukiwanie i indeksowanie zeskanowanych dokumentów. ChainDoc funkcjonuje bez dodatkowych API.

 

 

Główne cechy

 • dostęp do systemu odbywa się poprzez przeglądarkę internetową
 • dostęp do dokumentów z poziomu zewnętrznego systemu
 • repozytorium dokumentów na infrastrukturze z certyfikatem
  TIER III
 • dedykowane interfejsy SOAP/REST umożliwiają integrację z systemami klasy ERP
 • dedykowana aplikacja umożliwia automatyczny import dokumentów ze zdefiniowanego katalogu dysku lokalnego
 • mechanizmy sztucznej inteligencji wykorzystane do automatycznego skanowania dokumentów oraz analizy treści umożliwiają automatyczne łączenie dokumentów z repozytorium z dokumentami w systemie ERP, CRM czy HR
 • trwały nośnik zapewnia niezmienialność oraz integralność dokumentów

Podstawowe zalety

 • szybki dostęp do dokumentów
 • inteligentny OCR w oparciu o elementy sztucznej inteligencji
 • archiwizacja dokumentów
 • oszczędność miejsca w magazynie
 • oszczędność czasu niezbędnego do wyszukania fizycznych dokumentów
 • zwiększenie efektywności zarządzania
 • skrócenie czasu analizy i podejmowania istotnych decyzji
 • spełnienie wymagań UOKiK potwierdzone analizą prawną niezależnej kancelarii

 

 

 

 

Gdzie przechowywać dane?

Stworzyliśmy usługę WORM as a Service, by skutecznie rozwiązać kwestię przechowywania i archiwizowania w niezmieniony sposób dokumentów, bez konieczności zakupu drogich fizycznych macierzy WORM. WaaS jest idealnym uzupełnieniem usługi ChainDoc & ChainRepo, które wspólnie tworzą nowoczesne rozwiązanie trwałego nośnika danych umożliwiając dostarczenie wrażliwych danych do Klientów, ich utrwalenia i archiwizacji w formie elektronicznej. Usługa działa zgodnie z zasadami wymaganymi przez regulatorów (UOKiK), zapewniając zarządzanie retencją plików przez użytkowników, m.in. prawo do zapomnienia wymagane przez RODO. Rozwiązanie gwarantuje brak możliwości przypadkowego oraz celowego usunięcia pliku, a także brak możliwości przeprowadzenia ataku od wewnątrz.

Poznaj szczegóły

 

Zapytaj nas o rozwiązanie trwałego nośnika

Pozwól nam skontaktować się z Tobą.
Zostaw email lub telefon, nasz doradca odezwie się w ciągu 24 godzin.

Polska
chmura

Bezpieczna i skalowalna chmura IaaS z certyfikatem ISO i gwarancją wydajności oraz wysokiej dostępności od VMware.


Kolokacja z TIER III

Jedyne data center w Polsce z certyfikatem Tier III of Facility by The Uptime Institute. Gwarancja SLA 99,99%.


Wsparcie IT

Optymalizacja wydatków na obsługę i rozwój własnego IT. Bezpłatny support na usługi oraz atrakcyjny model outsourcingu.


cloud

Polska chmura dla firm.
Załóż darmowe konto Exea365

Uruchom