ChainDoc & ChainRepo

Nowoczesne przekazywanie informacji na trwałym nośniku.

Pionierskie wykorzystanie technologii blockchain w sektorze publicznym i finansowym.

Wykorzystaliśmy technologię blockchain

Łańcuch bloków, służy do przechowywania i przesyłania informacji o transakcjach zawartych w Internecie, które ułożone są w postaci następujących po sobie bloków danych. W łańcuchu średnio co 10 minut pojawia się nowy blok, w którym mogą być przesyłane informacje o różnych transakcjach, np. handlowych, wskazań liczników, posiadanych udziałów lub akcji czy sprzedaży.

Zapis transakcji w łańcuchu bloków jest nieodwracalny. Próba zmiany jednego bloku pociąga za sobą zmianę całego następującego po nim łańcucha bloków. Dane, transakcje i ich kolejność są odporne na podrobienie i wszelkiego rodzaju manipulacje.

Zobacz nasze pionierskie wdrożenia

Dlaczego prywatny węzeł blockchain?

Ponieważ jest znacznie bezpieczniejszy. W przeciwieństwie do węzła otwartego treści dokumentów oraz informacje o danej transakcji są przechowywane tylko i wyłącznie na węzłach zaufanych. Umieszczanie dokumentów poza infrastrukturą Klienta oraz poza węzłem zaufanym, np. w sieci blockchain, zwiększa potencjalne ryzyko ujawnienia newralgicznych danych. Ze względów bezpieczeństwa odradza się także przyzwyczajanie Klientów do pobierania i otwierania załączników mailowych. ChainDoc zakłada opcję najbezpieczniejszą – zamieszczanie i przechowywanie dokumentów na serwerach organizacji lub zaufanego centrum przetwarzania danych.

Exea Data Center wspólnie z Atende tworzą sieć wspólnych węzłów zaufanych. Dokonanie jakiejkolwiek zmiany w zapisach historycznych jest niemożliwe dzięki temu, że te same kopie całego łańcucha są składowane na różnych serwerach rozproszonych w sieci węzłów zaufanych. Historię zapisów w bazie danych opartej na technologii blockchain można przejrzeć i zweryfikować, co daje możliwość audytu oraz zwiększa zaufanie.

Poznaj funkcjonalności ChainDoc

Rejestrowanie i weryfikacja dokumentów publicznych

Zapis dokumentu publicznego

Znakowanie czasem

Pobranie dokumentu publicznego z węzła źródłowego (dostęp po zakończeniu umowy)

Rejestrowanie i weryfikacja dokumentów prywatnych

Dostęp do dokumentu prywatnego poprzez token

Szum w dokumentach i ukrywanie wolumetrii

Możliwość generowania dokumentów z opcją potwierdzenia doręczenia

Odkryj zalety naszego rozwiązania

Zamknięty i prywatny blockchain oparty o zlokalizowane w Polsce zaufane węzły

W sieci znajdują się tylko i wyłącznie uczestnicy sieci walidacji

Nie istnieje dostęp z zewnętrznej sieci albo niezaufanego węzła

Węzłów jest relatywnie mało i zapewniona jest ich skalowalność

Dokumenty nie wychodzą poza środowisko właściwego podmiotu lub instytucji

Możliwość usuwania (anonimizacji) plików na żądanie Klienta (RODO)

Kilka silników
blockchain do wyboru

Integracja z systemem HSM

Spełnienie wymagań UOKiK potwierdzone analizą prawną niezależnej kancelarii

Zmniejszenie ryzyka nałożenia kar przez regulatora (UOKiK)

Dużo niższe koszty w porównaniu do wysyłki papierowej

Brak zagrożenia dla Klientów związanego z wysyłaniem załączników pocztą e-mail

Wiele punktów uwierzytelnienia

Zaangażowanie w projekt zaufanych instytucji

Rozwiązanie gotowe do wdrożenia – możliwość uruchomienia POC od ręki

Elastyczne możliwości integracji m.in. z systemami rozliczeniowymi poprzez API

ChainRepo w cenie usługi

W ramach usługi ChainDoc dostarczane jest dodatkowe narzędzie ChainRepo, pozwalające na archiwizację dokumentów. Dokumenty przed zapisem poddawane są procesowi OCR. Narzędzie zintegrowane jest z usługą trwałego nośnika ChainDoc – dokumenty są automatycznie utrwalane w prywatnej sieci blockchain. System umożliwia szybkie wyszukiwanie i indeksowanie zeskanowanych dokumentów. ChainDoc funkcjonuje bez dodatkowych API.

Jak działa ChainRepo

 

 • Dostęp do systemu odbywa się poprzez przeglądarkę internetową
 • Dostęp do dokumentów z poziomu zewnętrznego systemu
 • Repozytorium dokumentów na infrastrukturze z certyfikatem TIER III
 • Dedykowane interfejsy SOAP/REST umożliwiają integrację z systemami klasy ERP
 • Trwały nośnik zapewnia niezmienialność oraz integralność dokumentów
 • Dedykowana aplikacja umożliwia automatyczny import dokumentów ze zdefiniowanego katalogu dysku lokalnego
 • Mechanizmy sztucznej inteligencji wykorzystane do automatycznego skanowania dokumentów oraz analizy treści umożliwiają automatyczne łączenie dokumentów z repozytorium z dokumentami w systemie ERP, CRM czy HR

Szybki i wygodny dostęp do Twoich dokumentów

Poznaj więcej zalet elektronicznego archiwum danych.

 • Szybki dostęp do dokumentów
 • Inteligentny OCR w oparciu o elementy sztucznej inteligencji
 • Archiwizacja dokumentów
 • Oszczędność miejsca w magazynie
 • Oszczędność czasu niezbędnego do wyszukania fizycznych dokumentów
 • Zwiększenie efektywności zarządzania
 • Skrócenie czasu analizy i podejmowania istotnych decyzji
 • Spełnienie wymagań UOKiK potwierdzone analizą prawną niezależnej kancelarii

Przechowuj dane w bezpieczny i wygodny sposób

Stworzyliśmy usługę WORM as a Service, by skutecznie rozwiązać kwestię przechowywania i archiwizowania w niezmieniony sposób dokumentów, bez konieczności zakupu drogich fizycznych macierzy WORM. WaaS jest idealnym uzupełnieniem usługi ChainDoc & ChainRepo, które wspólnie tworzą nowoczesne rozwiązanie trwałego nośnika danych umożliwiając dostarczenie wrażliwych danych do Klientów, ich utrwalenia i archiwizacji w formie elektronicznej. Usługa działa zgodnie z zasadami wymaganymi przez regulatorów (UOKiK), zapewniając zarządzanie retencją plików przez użytkowników, m.in. prawo do zapomnienia wymagane przez RODO. Rozwiązanie gwarantuje brak możliwości przypadkowego oraz celowego usunięcia pliku, a także brak możliwości przeprowadzenia ataku od wewnątrz.

Masz pytania?

Nasz dział Obsługi Klienta jest do Twojej dyspozycji