fbpx

Alibaba Cloud w Polsce Chiński gigant wprowadza swoje usługi na polski rynek

Produkty Alibaba Cloud dostępne są poza terytorium Chin od 2014 roku. Od tego czasu następuje stopniowe rozszerzanie sieci przez budowę kolejnych węzłów.

W Europie Alibaba Cloud zaistniała w roku 2016 w obiekcie data center zlokalizowanym we Frankfurcie. Podpisane niedawno porozumienie z firmą ABC DATA oznacza dostęp do usług za pośrednictwem polskiej sieci dystrybucyjnej dla klientów nie tylko z Polski, ale również 7 innych krajów Europy Wschodniej. Alibaba Cloud to dziś globalna sieć wzajemnie połączonych obiektów data center dysponujących szerokimi łączami dystrybucyjnymi. Oferta obejmuje szereg specjalistycznych usług od podstawowych serwerów opartych o popularne systemy operacyjne, przez rozwiązania sieciowe i bazodanowe, kończąc na usługach aplikacyjnych.

Cechą wspólną bardzo wielu usług Alibaba Cloud jest cennik oparty o przepustowość łącz lub połączeń potrzebnych do funkcjonowania danej usługi. Dla przykładu cennik aplikacji realizującej funkcję zbierania logów, oparty jest o ilość zajętej przestrzeni oraz ilość danych jaka będzie przesłana do Alibaba Cloud w dowolnym momencie korzystania z usługi. Dla potencjalnego klienta chcącego poznać roczny koszt takiej usługi wyliczenie kwoty może być często niemożliwe lub obarczone dużym błędem.

Kolejna usługa – Alibaba Cloud DNS w cenniku zawiera takie pozycje jak DNS Query Protection określoną w ilości zapytań na sekundę (QPS), minimalny TTL określony w sekundach, poziom subdomen, liczbę rekordów i kilka innych parametrów. Podejście cennikowe powielone zostało z tego, co możemy zobaczyć w usługach AWS (Amazon Web Services). Tak szczegółowe cenniki są pomocne tylko w przypadku systemów dojrzałych, które nie podlegają większym zmianom w czasie, co w świecie IT dziś jest założeniem niepewnym. Pociąga to za sobą duże ryzyko korzystania z tak sprofilowanych szczegółowo usług pod kątem budżetu, jaki należy przygotować, aby korzystać z usług przez określony czas, np. 12 miesięcy. W dodatku jakiekolwiek założenia będą zawsze obarczone ryzykiem niedoszacowania wydajności, co w konsekwencji może prowadzić do większych niż początkowe koszty utrzymania usługi w czasie. Chcąc więc zabezpieczyć działanie danej usługi na odpowiednim poziomie, klienci często zakładają duży zapas parametrów usługi, co z kolei likwiduje najważniejszy element chmury – elastyczność w ilości zasobów, które klient wykorzystuje w danym czasie.

Usługi Alibaba Cloud w obecnej formie promują rynki dojrzałe, które szukając alternatyw do posiadanych systemów dysponują kompletem danych historycznych pozwalających na w pełni świadome podjęcie decyzji o korzystaniu z usług chmurowych wycenianych bardzo drobiazgowo. Rynek Europy Wschodniej przeżywa obecnie dużą ewolucję, jeśli chodzi o wykorzystanie nowych technologii w systemach IT. Obecnie bardzo wiele firm jest dopiero na etapie szukania rozwiązań, które mogłyby zapewnić wysoką dostępność dla obecnie posiadanych systemów IT opartych o rozwiązania monolityczne. Stąd też próby zmierzenia się ze skomplikowanym naliczaniem kosztów usług chmurowych zwykle kończy się na wyborze serwera dedykowanego, co jest tylko substytutem dla systemów wewnątrzfirmowych w znikomy sposób poprawiający bezpieczeństwo i dostępność samego systemu.

Na rynku istnieją lepiej dopasowane do realiów rynku Europy Wschodniej, bardziej przewidywalne modele sprzedaży usług cloud, które pozwalają klientom na kontrolowanie poziomu kosztów wykupionych usług cloud. Modele te, nie penalizują klienta za to, że jego biznes się rozwija, utrzymując proporcjonalne do zużycia koszty określone przez znacznie mniejszą ilość parametrów, w dodatku dających się przewidzieć w czasie na bazie obecnie posiadanego zasobu informatycznego.

cloud

Polska chmura dla firm.
Załóż darmowe konto Exea365

Uruchom